Povjerenik za informiranje:

Daniel Pelin

Bacc. Ing. Sec.

Kontakt: +385 91 112 0426
e-mail: jvp.krapina@gmail.com

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
– Katalog informacija
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama