Poništenje natječaja

Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine, na sjednici održanoj 3.11.2022. Klasa: 003-09/22-01/06 ;Urbroj: 2140-41-22-2na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora i zadržanog prava o poništenju, navedenog u oglasu Klasa:112-01/22-01/03; Urbroj: 2140-41-22-1 donosi ODLUKU O poništenju javnog natječaja za prijam u radni odnos na radno mjesto vatrogasac -2 izvršitelja/izvršiteljice, na određeno vrijeme do 6 mjeseci; […]

Refundacija troškova po intervencijama nakon potresa

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine refundirati će prihvatljive troškove nastale uintervencijama nakon serije potresa od 28.12.2020.godine iz Fonda solidarnosti Europske unije. Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine sklopila je 17. listopada 2022. godine s Ministarstvomunutarnjih poslova Republike Hrvatske Ugovor (FSEU.2022.MUP.338) u ukupnom iznosu od23.527,62 kune o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu provedbe operacije pod nazivom: „Povratprihvatljivih […]

Oglas za 2 vatrogasca na određeno vrijeme

Na temelju čanka 42. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine, članka 3.b i 3. d. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krapine                      (URBROJ:2140-41-22-2, KLASA:112-01/22-01/01) i Odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine od 18.08.2022., a vezano uz članak  51. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 125/19),vršitelj dužnosti zapovjednika […]

Financiranje vatrogasne opreme

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine financirati će se iz Fonda solidarnosti Europske Unije za izvanrednu nabavku nove vatrogasne opreme zbog zamjene uništene, oštećene ili rashodovane opreme na vatrogasnim intervencijama u Zagrebačkom potresu iza 22.03.2020. Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine sklopila je 16. veljače 2022. godine s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske Ugovor u ukupnom iznosu […]

Obavijest vatrogasac 2022.

OBAVIJESTkandidatima koji su se prijavili na Natječaj za radno mjesto – Vatrogasac, koji je objavljen 1.3.2022. na mrežnim stranicama JVP Krapina, u glasilu Glas Zagorja i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te je trajao 8 dana od objave.Povjerenstvo je 14.3.2022. razmotrilo 8 pristiglih molbi i utvrdilo da zadovoljavaju uvjete natječaja.Kandidati koji su zadovoljili uvjete natječaja […]

Oglas vatrogasac 2022.

Na temelju čanka 42. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine, članka 3.b i 3. d. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krapine (URBROJ:2140-41-22-1, KLASA:112-01/22-01/01) i Odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine od 02.02.2022., a vezano uz članak 51. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 125/19),vršitelj dužnosti zapovjednika […]

Obavijest – natječaj

kandidatima koji su se prijavili na Natječaj za radno mjesto – Vatrogasac, koji je objavljen 1.6.2021. na mrežnim stranicama JVP Krapina, u glasilu Glas Zagorja i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te je trajao 15 dana od objave. Povjerenstvo je 21.6.2021. razmotrilo 17 pristiglih molbi i utvrdilo da 4 molbe ne zadovoljavaju uvjete natječaja. Kandidati […]