PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog dana 29.01.2014. godine putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnim
stranicama Vatrogasne postrojbe te na oglasnoj ploči Vatrogasne postrojbe;
za prijam u radni odnos na radno mjesto vatrogasac – 4 izvršitelja/izvršiteljica, na određeno
vrijeme.