Poništenje natječaja

Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine, na sjednici održanoj 3.11.2022. Klasa: 003-09/22-01/06 ;Urbroj: 2140-41-22-2na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora i zadržanog prava o poništenju, navedenog u oglasu Klasa:112-01/22-01/03; Urbroj: 2140-41-22-1 donosi ODLUKU O poništenju javnog natječaja za prijam u radni odnos na radno mjesto vatrogasac -2 izvršitelja/izvršiteljice, na određeno vrijeme do 6 mjeseci; […]