Refundacija troškova po intervencijama nakon potresa

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine refundirati će prihvatljive troškove nastale u
intervencijama nakon serije potresa od 28.12.2020.godine iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine sklopila je 17. listopada 2022. godine s Ministarstvom
unutarnjih poslova Republike Hrvatske Ugovor (FSEU.2022.MUP.338) u ukupnom iznosu od
23.527,62 kune o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu provedbe operacije pod nazivom: „Povrat
prihvatljivih troškova nastalih u intervencijama JVP Krapina nakon serije potresa od 28.12.2020.“