Oglas za 2 vatrogasca na određeno vrijeme

Na temelju čanka 42. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine, članka 3.b i 3. d. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krapine                      (URBROJ:2140-41-22-2, KLASA:112-01/22-01/01) i Odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine od 18.08.2022., a vezano uz članak  51. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 125/19),vršitelj dužnosti zapovjednika […]