Obavijest vatrogasac 2022.

OBAVIJESTkandidatima koji su se prijavili na Natječaj za radno mjesto – Vatrogasac, koji je objavljen 1.3.2022. na mrežnim stranicama JVP Krapina, u glasilu Glas Zagorja i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te je trajao 8 dana od objave.Povjerenstvo je 14.3.2022. razmotrilo 8 pristiglih molbi i utvrdilo da zadovoljavaju uvjete natječaja.Kandidati koji su zadovoljili uvjete natječaja […]

Oglas vatrogasac 2022.

Na temelju čanka 42. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine, članka 3.b i 3. d. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krapine (URBROJ:2140-41-22-1, KLASA:112-01/22-01/01) i Odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine od 02.02.2022., a vezano uz članak 51. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 125/19),vršitelj dužnosti zapovjednika […]