Prodaja autoljestve

KLASA: 003-09/20-01/01

UR. BROJ: 2140-16-19-1

Datum objave: 20. ožujak 2020. godine.

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju službenog vozila

I. Predmet prodaje

Vlasnik vozila: Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine, dr. Franje Tuđmana 10,

49 000 Krapina , OIB : 38557587732

Vrsta vozila: Autoljestva DLK 23-12

Marka i tip vozila: Mercedes 1422 F

Snaga motora: 159 kW

Boja vozila: Crvena

Država proizvodnje: Njemačka

Godina proizvodnje: 1985.

Broj prijeđenih kilometara: 118.000 km

Valjanost registracije: Registriran do 21.10.2020.

Procijenjena vrijednost: 80,000,00 kn + PDV

II. Način i uvjeti prodaje

Prodaja će se obaviti prikupljanjem  ponuda, isključivo fizičkim osobama hrvatskim državljanima ili pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prodaja se obavlja po načelu “viđeno – kupljeno”, što isključuje sve naknadne prigovore kupca

Zapovjednik: Marijan Lovrenčić