JVP Grada Krapine osnovana je 01. kolovoza 1994. godine. Započela je s radom kao Vatrogasna ispostava Krapina pri Policijskoj Upravi Krapinsko-zagorskoj, zajedno uz profesionalnu vatrogasnu postrojbu Zabok u okviru Odjela za zaštitu od požara i civilnu zaštitu. Postrojba je djelovala na području sjevernog dijela Hrvatskog zagorja, a sjedište je bilo u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krapina. Prva vozila korištena u radu bila su iz DVD-a Krapina: TAM 5500 i Zastava 640. Početak je bio s 13 vatrogasaca i zapovjednikom ispostave – Miljenkom Jurinjakom.

Stupanjem na snagu Zakona o vatrogastvu, od 01. siječnja 2000. godine postrojba se registrira kao Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine i djeluje na području Grada Krapine i općina: Hum na Sutli, Đurmanec, Petrovsko, Jesenje, Radoboj, Mihovljan, Novi Golubovec i Lobor. Na čelu postrojbe od 2000-te godine do kraja 2005. godine je Mato Laginja.

S početkom 2006. godine na mjesto zapovjednika dolazi Marijan Lovrenčić. U 2007. godini zapošljavaju se još dva djelatnika čime postrojba broji 15 vatrogasaca u skladu s donesenom procjenom ugroženosti za Grad Krapinu. Iste godine zapošljava se još 6 djelatnika te postrojba krajem 2007. godine broji 21-og vatrogasca.

Vatrogasna postrojba danas osigurava dionicu autoceste Zagreb – Macelj, na dijelu od Krapine do Maclja, zbog tunela koji se nalaze na tom dijelu autoceste. Postrojba uspješno surađuje sa svim vatrogasnim društvima s područja grada i osam okolnih općina. Kroz zajedničko uvježbavanje i osposobljavanje za provođenje vatrogasne djelatnosti, te tako formiramo dobar i učinkovit sustav za djelovanje kod velikih požara i drugih nesreća. Postrojba danas broji 22 vatrogasca i 1 administrativnog referenta – računovođu.

Na temelju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Krapinu i općine Hum na Sutli, Đurmanec, Petrovsko, Jesenje, Radoboj, Novi Golubovec, Mihovljan i Lobor postrojba od 2013. godine djeluje na tom području kao vatrogasna postrojba „VRSTE 2“.

Plan definira potrebu za 25 profesionalnih vatrogasaca, definira osiguravanje 24-satnog dežurstva (4 smjene) i učinkovito djelovanje na području samog djelovanja. Svi djelatnici JVP imaju položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. Osposobljavanja za specijalnosti u vatrogastvu provode se prema Pravilniku o osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova (NN 61/94).

Neke od specijalnost djelatnika JVP Krapina:
– Rukovoditelj / strojar s autoljestvom
– Rukovoditelj hidrauličnom platformom
– Rukovoditelj hidrauličnom dizalicom
– Rukovalac kompresorom i punilac ronilačkih boca
– Rad s motornom pilom
– Rad sa spasilačkim alatom
– Rad sa zaštitnim napravama za disanje
– Spašavanje s visina, dubina, ruševina i vode
– Vatrogasne intervencije u cestovnim tunelima
– Spašavanje pri tehničkim intervencijama
– Gašenje i spašavanje u zatvorenom prostoru
– Desantiranje i gašenje požara otvorenog prostora
– Gašenje šumskih požara
– Navođenje zrakoplova
– Bolničar
– Strojar
– Ronilac
– Primjena osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora
– Rukovanje kompresorom zraka za disanje i punjenje boca izolacijskih aparata

Sve dosad položene specijalnosti kroz uvježbavanje i kondicioniranje pokušavaju se zadržati na postojećoj razini spremnosti.

Neki od seminara na kojima su prisustvovali djelatnici JVP Krapina: 
– Osposobljavanje dopunskih snaga IVP za sprječavanje požara raslinja
– Taktična ventilacija nadtlačnim uređajima
– Opasnosti od plamenih udara
– Prirodne katastrofe i njihova snaga
– Eskalacija različitih masovnih nesreća kod potresa
– Rad sa spasilačkim alatom

Daniel Pelin
zapovjednik

bacc. ing. sec.

Kontakt: 091/ 112 0426

Mario Gerić
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA

bacc. ing. agr.

Kontakt: 091/ 112-0217

Zdenka Suhodolčan
Administrativni referent - računovođa

bacc,oec.

Kontakt: 098/ 342 900