Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krapine upravlja Upravno vijeće koje ima 10 članova.
Osnivači imenuju svaki po jednog člana, sukladno Sporazumu o osnivanju.
Jednog člana Upravnog vijeća iz redova zaposlenika, biraju zaposlenici tajnim glasovanjem.
Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine, a počinje teći danom konstituiranja Upravnog vijeća.

Upravno vijeće JVP Grada Krapine sastoji se od:
1. Grada Krapine
2. Općina Đurmanec
3. Općina Hum na Sutli
4. Općina Jesenje
5. Općina Mihovljan
6. Općina Lobor
7. Općina Novi Golubovec
8. Općina Petrovsko
9. Općina Radoboj
10. JVP Grada Krapine

Članovi Upravnog vijeća izabrani u mandatu 2017. – 2021.
1. Vjekoslav Kranjčec, predsjednik
2. Velimir Klasić, član
3. Rajko Jutriša, član
4. Ivan Habjanec, član
5. Franjo Pavlek, član
6. Ivan Labaš, član
7. Petar Culjak, član
8. Dražen Leljak, član
9. Branko Tušek, član
10. Mario Gerić, član

Upravno vijeće djeluje sukladno Poslovniku o radu Upravnog vijeća JVP Grada Krapine.