2024

Obrazloženje prijedloga financijskog plana 24 –

Financijski plan za 2024. i projekcija 2025. i 2026.

2023

Financijski plan JVP Grada Krapine 2021-2023. godina

Plan nabave za 2023. godinu

Bilješke 2023. godina

Referentna stranica 2023. godina

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.3 2023

Izvješće o ostvarenju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka 01.01.-30.06.2023.
Izvješće o ostvarenju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka 01.01.-31.03.2023.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01.-30.06.2023.
Izvršenje financijskog plana-proračunski korisnici-2022. godina – kopija
2 IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JVP ZA 2023 – 4 RAZ.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JVP ZA 2023 – 4 RAZ. – 2
II FINANCIJSKI PLAN-2023
I FINANCIJSKI PLAN-2023

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01.-31.03.2023.
Izvješćei o ostvarenju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka 01.01.-31.12.2023.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01.-31.12.2023.
PLAN NABAVE 2023
STATISTIKA-JAVNA OBJAVA 2022.-OBJAVLJENO 27.02.2023.

2022

Plan nabave za 2022. godinu

Dopuna plana nabave za 2022. godinu

FINANCIJSKI PLAN JVP GRADA KRAPINE 2023-2025

Financijski izvještaj 2022. godina

Bilješke 2022. godina

Referentna stranica 2022. godina

REFERENTNA 31.12.2022.
REFERENTNA STRANICA 30.06.2022.
REFERENTNA 30.09.2022.
REFERENTNA 31.03.2022.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01.-31.12.2022.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01.-30.09.2022.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01.-30.06.2022.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01.-31.03.2022.
OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA 2022
Izmjene i dopune financijskog plana 2022-
1-6-22-Izvješće o ostvarenju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka
1-9-22-Izvješće o ostvarenju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka
1-12-22-Izvješće o ostvarenju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i pšrimitaka
FINANCIJSKI PLAN 2022 REGISTAR UGOVORA-2022
STATISTIKA 2021
plan nabave 2022.g – 1
plan nabave 2022.g – 1.1332490702
1-3-22-Izvješće o ostvarenju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka
OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA OD FIN. PLANA 2022

2021

GFI 2021.

Bilješke 2021.

Plan nabave za 2021. godinu

2020

GFI 2020.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Bilješke 2020.

Plan radnih mjesta i plaće 2020.

2019

Financijski plan 2019.

Godišnji financijski izvještaj 2018.

Plan nabave JVP Krapina 2019.

Bilješke 2019. JVP Krapina

GFI 2019. JVP

Model prijedloga FP proračunskog korisnika proračuna II

Obrazloženje prijedloga Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapina za 2019. godinu