Djelatnost vatrogasne postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i
eksplozija, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom,
pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u
ekološkim i inim nesrećama.