Oglas za vatrogasce

Na temelju čanka 42. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine, članka 3.b i 3. d. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krapine                      (URBROJ:2140-41-22-2, KLASA:112-01/22-01/01) i Odluke Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine od 26.01.2024., a vezano uz članak  51. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 125/19), zapovjednik Javne […]

4. NATJEČAJ VATROGASAC 2023. 6.12.2023.

Na temelju čanka 42. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine, članka 3.b i 3. d. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krapine                      (URBROJ:2140-41-22-2, KLASA:112-01/22-01/01) i Odluke Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine od 04.12.2023., a vezano uz članak  51. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 125/19), zapovjednik Javne […]