Obavijest vatrogasac 2022.

OBAVIJESTkandidatima koji su se prijavili na Natječaj za radno mjesto – Vatrogasac, koji je objavljen 1.3.2022. na mrežnim stranicama JVP Krapina, u glasilu Glas Zagorja i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te je trajao 8 dana od objave.Povjerenstvo je 14.3.2022. razmotrilo 8 pristiglih molbi i utvrdilo da zadovoljavaju uvjete natječaja.Kandidati koji su zadovoljili uvjete natječaja […]

Oglas vatrogasac 2022.

Na temelju čanka 42. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine, članka 3.b i 3. d. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krapine (URBROJ:2140-41-22-1, KLASA:112-01/22-01/01) i Odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine od 02.02.2022., a vezano uz članak 51. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 125/19),vršitelj dužnosti zapovjednika […]

Obavijest – natječaj

kandidatima koji su se prijavili na Natječaj za radno mjesto – Vatrogasac, koji je objavljen 1.6.2021. na mrežnim stranicama JVP Krapina, u glasilu Glas Zagorja i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te je trajao 15 dana od objave. Povjerenstvo je 21.6.2021. razmotrilo 17 pristiglih molbi i utvrdilo da 4 molbe ne zadovoljavaju uvjete natječaja. Kandidati […]

Prodaja autoljestve

KLASA: 003-09/20-01/01 UR. BROJ: 2140-16-19-1 Datum objave: 20. ožujak 2020. godine. JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila I. Predmet prodaje Vlasnik vozila: Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine, dr. Franje Tuđmana 10, 49 000 Krapina , OIB : 38557587732 Vrsta vozila: Autoljestva DLK 23-12 Marka i tip vozila: Mercedes 1422 F Snaga motora: 159 kW Boja […]

Požar Dimnjaka

Dojavu o požaru dimnjaka dobili smo od VOC-a u 17:13. Izašli smo s NV 024 i stigli na mjesto intervencije u 17:17. Zatekli smo požar čađe u dimnjaku koji se proširio na daske kojima je bio obučen dimnjak i na krovište. Ugasili smo požar čađe pomoću 3 kom S–9 kg aparata. Nakon toga smo skinuli […]

Oprez pri spaljivanju biljnog otpada

VATROGASCI SAVJETUJU – OPREZ PRI SPALJIVANJU BILJNOG OTPADA Vatrogasci savjetuju da se biljni otpad ne spaljuje već kompostira. Ako se pojedinci ipak odluče na spaljivanje, nužno je da postupaju sukladno odluci njihove općine, grada i županije kojom su definirani rokovi i uvjeti pod kojima se smije spaljivati biljni otpad. Važno je znati: • vatru ne […]