Obavijest – natječaj

kandidatima koji su se prijavili na Natječaj za radno mjesto – Vatrogasac, koji je objavljen 1.6.2021. na mrežnim stranicama JVP Krapina, u glasilu Glas Zagorja i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te je trajao 15 dana od objave.
Povjerenstvo je 21.6.2021. razmotrilo 17 pristiglih molbi i utvrdilo da 4 molbe ne zadovoljavaju uvjete natječaja. Kandidati koji nisu zadovoljili uvjete natječaja, obaviješteni su o tome pisanim putem.
Kandidati koji su zadovoljili uvjete natječaja pozivaju se 3.7.2021. (subota) u 8 sati na SRC Podgora, radi provjere motoričkih sposobnosti, na koju je potrebno doći u sportskoj opremi.
Nakon toga će se u prostorijama DVD Krapina, Zagrebačka cesta 1, provesti teoretska provjera i razgovor sa svakim kandidatom.