Obavijest – natječaj

kandidatima koji su se prijavili na Natječaj za radno mjesto – Vatrogasac, koji je objavljen 1.6.2021. na mrežnim stranicama JVP Krapina, u glasilu Glas Zagorja i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te je trajao 15 dana od objave. Povjerenstvo je 21.6.2021. razmotrilo 17 pristiglih molbi i utvrdilo da 4 molbe ne zadovoljavaju uvjete natječaja. Kandidati […]